Thailand - Premier League

2018.07.07 (13:00) - Bangkok Utd
1-2
Pattaya Utd